DANZE YEMENITE

In base al livello dei partecipanti affronteremo 3 o 4 delle danze elencate qui:

Aba shimon, Achai bnei teman, Achot Lanu Ketana, Agadelcha, Ahuvi, Al Levavi, Asal, Ayuma, Ayuma Behar Chamor, Ayumati, Bat Teiman, Besabesi, Chatan Bar Mitzva, Dror Yikra, Havered, Ima miteiman, Ki leolam chasdo, Matar Miteman yavo, Nur Eini, Rap Teimani, Shirim Ashorer, Temanyada, Ya jamaa, Ya Sa Ga Hashem, Zawajuni

CV: Leo Rosina

Sito: www.musicafolkdanza.it

Musicafolkdanza su Facebook

Pubblicità